PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU - 3. Montaż denek rynien

 

3. Montaż denek rynien

Denka mocujemy poprzez nakręcenie ich na przedni brzeg rynny. Nakładamy silikon lub kit dekarski (Rys. 9). Następnie dociskamy dekiel na właściwe miejsce (Rys. 10).

Rysunek 9 Rysunek 10 Rysunek 11

Stosując denka uniwersalne, należy zbędny wywinięty brzeg denka odginamy wzdłuż zaznaczonej linii i odłamujemy (Rys. 11).