PODSTAWOWE ZASADY MONTAŻU

Spis treści

 

 1. Montaż haków rynnowych 

Maksymalny rozstaw haków na dachu wynosi 60 cm. Zalecamy, aby spadek rynny wynosił 0,3 do 0,5% czyli 3 do 5 mm na 1m długości rynny. (Rys. 1 i 2)

Rysunek 1 Rysunek 2
Rysunek 1 Rysunek 2

Na początek wyznaczamy miejsce zagięcia pierwszego haka. Wykonamy to za pomocą składanej miarki, którą kładziemy na dachu, a jej drugi koniec łamiemy i opuszczamy pionowo w dół (Rys. 3). Wyznaczony miarką kąt przenosimy na kartkę papieru i odrysowujemy przedłużając linię dachu (Rys. 4). Układamy na kartce hak, tak aby jego koniec znajdował się w odległości 30 mm od przedłużonej linii dachu. Na dłuższym ramieniu haka oznaczamy punkt zagięcia.

Rysunek 3 Rysunek 4 Rysunek 5

Układamy obok siebie pozostałe haki (Rys. 5) i oznaczamy na ostatnim z nich punkt zagięcia uwzględniając spadek rynny (3 do 5 mm na 1 m długości rynny). Łącząc punkty zagięcia haka pierwszego i ostatniego narysuj linię zagięcia na pozostałych hakach.