MAGAZYNOWANIE / TRANSPORT

 

Składowanie rynien i rur powinno odbywać się na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym na równych podkładkach i stykać się z nimi na całej długości.

Dopuszcza się maksymalną wysokość składowania do 2 m. Krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć np. grubą tekturą. Akcesoria pakowane w tekturowe pudła powinny być składowane i transportowane pod zadaszeniem. 

W czasie transportu ładunek musi być unieruchomiony. Zalecane jest, aby załadunek i rozładunek przeprowadzony był ręcznie. W przypadku konieczności stosowania sprzętu mechanicznego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dopuścić do miejscowego zgniatania elementów lub ich zrzucania.